Kajakarstwo

Jednym z rodzajów aktywności fizycznej okazuje się być kajakarstwo. Jest to często dyscyplina sportowa zaliczana do dziedziny sportów wodnych, a w tym sportów ekstremalnych. To rodzaj turystyki oraz forma rekreacji w niebanalny sposób. Stosuje się w niej kajaki oraz wanny kanadyjki. Nie zapominajmy, że tenże sport dotarł do Europy poprzez Wielką Brytanię, w której pojawił się jako pierwszy. Miało to miejsce mniej więcej w latach pięćdziesiątych, a w zasadzie pod koniec tychże lat, w wieku dziewiętnastym, zatem ta dyscyplina mimo że dzisiaj częstokroć zaliczana do sportów ekstremalnych, jest dość stara wiekowo.

W Wielkiej Brytanii zrodził się bowiem pomysł, aby stosować specjalistyczne łódki do spływów kajakarskich, które będą wzorowane zwłaszcza na kajakach  eskimoskich. Zgodnie z danymi historycznymi i zapiskami, pierwsze związki kajakarzy a więc prawdziwy klub kajakarski założony został przez Johna MacGregora – Szkota. Miało to miejsce w roku 1865. Masowa produkcja kajaków ruszyła natomiast na szeroką skalę zwłaszcza w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego stulecia. Nastąpiło to w Kanadzie/